„Свещеният обред на кръщенето е изпълнен с духовност, както свещеникът внимателно излива вода върху главата на малкия Виктор, който стои в сърцевината на купела. Изразът на лицето му е спокоен, а очите му са затворени, докато благословената вода касае нежно неговата кожа. Околните свидетели на ритуала са съсредоточени в този тих и свещен момент, докато свещеникът, с молитва и благоговение, извършва обреда, който ще отведе Виктор по пътя на вярата и духовния живот.