Светът на Ивайла сияе в светлината на кръщенето, докато тя изглежда зачудено с водата, която я обгръща. Едва докосвайки плитката повърхност на купела, нейното лице е израз на чисто веселие, а свещеникът гледа надолу с тържественост и нежност. Зад тях, семейство и приятели споделят този момент на радост, докато Ивайла се усмихва широко, посрещайки своя нов духовен път с безгрижността на невинното детство.