Черно-бялата снимка улавя свещената атмосфера на кръщенето, докато свещеникът държи Сава. Привидно объркано от ритуала, се озовава в центъра на тържественото събитие, свидетелство за началото на духовен път. Експресията на лицето му и движението в момента улавят суровата емоция и красотата на този древен обред, оставяйки мощен и искрен портрет на детската невинност.