Заснет в златния час, мигът, когато Деница и нейният партньор се сливат в един целувка, докато пясъкът пропада през пръстите им, създавайки символ на тяхното съвместно пътешествие.